Media

Vi har spelat in en del av våra gudstjänster, vilket gör att vi kommer att lägga ut vissa av dem på vår hemsida för att ge möjlighet att ta del av undervisningen.

Mörkret kan inte stanna där ljuset kommer in

Hans Sköldenäs, 2008-04-27
Serie: Ingår ej i någon serie. Gudstjänsttyp: Söndag kväll.


Tidigare: Samma dag: Senare:
« I lydnad inför Gud None Omvändelse och lärjungaskap »
Powered by Sermon Browser