Välkommen!

Här hittar du information om Pingstkyrkan i Munka-Ljungby. Välkommen att besöka oss!

Gudstjänster och samlingar i kyrkan

Att mötas i kyrkan är en fantastisk förmån. Gemenskap är något som skapas när människor möts, när naturlig kommunikation uppstår och där människor kommer nära varandra i en innerlig gemenskap. Den skapas inte av att någon bestämmer att man ska ha gemenskap, utan den skapas bara när människor möts på riktigt.

Därför ser vi vår kyrka som en mötesplats, där alla ska kunna delta och få ett sammanhang där man känner sig hemma. I denna miljö ska man känna sig trygg och älskad och ges förutsättningar att växa som människa.

För mötestider - se vårt program.

Webb-sändningar

Vi kommer även i fortsättningen att ge möjlighet att delta i våra samlingar via vår webb-kanal. Vi tror att denna möjlighet är viktig även i fortsättningen. Du som önskar delta via vår webb-kanal, kontakta vår pastor Hans Sköldenäs (se kontaktinfo under rubriken kontakt).

När du har anmält att du önskar delta via webben, är detta den länk som du ska använda för att delta i våra samlingar: Zoom-länk (Password: 1234)