Församlingens vision

"Älska Gud och älska människor.
Hjälp varje person att tro på Jesus och bli stark i sin tro.
Uppmuntra människor att nå sin fulla potential, till välsignelse för andra."

Vill du ha frid i ditt hjärta? 
Kom då och lär känna Jesus Kristus och ta emot honom i ditt liv. Välkommen!


“Men välsignad är den som litar på Herren och har Herren till sin trygghet.
Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig bära frukt.”
Jeremia 17:7-8

“Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg,  lovsångsdräkt i stället för en modfälld ande. Och de ska kallas "rättfärdighetens terebinter", planterade av Herren till hans förhärligande.”
Jesaja 61:1-3

“Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.”
Filippebrevet 4:9