Historia och verksamhet

Pingstförsamlingen i Munka Ljungby startade verksamheten 1993. Till en början samlades gruppen till bön och bibelundervisning, men ganska snart inleddes barnverksamheten vilken blev en av de härliga byggstenarna i uppbyggandet av församlingens liv och verksamhet.

Till en början hyrde församlingen lokal av Bibeltrogna vänner (nuvarande ELM). Men 1994 inköptes fastigheten och successivt har lokalen fräschats upp både utvändigt och invändigt.

Församlingens medlemsantal var vid starten 6 medlemmar. Denna siffra har med åren ökat och idag samlar söndagsgudstjänsterna ett 20-tal personer.

Församlingen präglas av enkelhet och naturlighet. Alla ska kunna vara sig själva och med dela sin tro med andra i gemenskapen. Grunden och utgångspunkten för församlingens liv och verksamhet är alltid Bibeln. Med detta ramverk försöker vi gemensamt skapa förutsättningar för alla att trivas och växa till i sin tro.

Församlingens gudstjänster känns igen på den familjära och omfamnande känslan som många berättar om när de besöker församlingen. Spontanitet i sång och berättelser om vardagstro är något av församlingens signum. Applåderna rullar mellan väggarna och uppmuntran människor emellan är stor, vilket skapar en trygghet som vi människor behöver och söker efter.

Undervisningen i gudstjänsterna är enkel och där försöker vi belysa och förklara kristen tro i vardagslivet. Vi ser nämligen inte livet i kyrkan och församlingen som en separerad del från allt annat som händer i livet, utan istället ser vi tron som en naturlig del av vardagen. Därför är bibelundervisning en viktig del för att vi ska kunna förstå hur det kristna livet är tänkt att levas.

Efter alla gudstjänster serveras fika i kyrkans café. Där skapas och odlas goda relationer mellan oss alla i kyrkan, vilket vi anser är en mycket väsentlig del i det kristna livet.

En kväll i veckan samlas församlingen till bön. Vi tror att bön förändrar och därför är dessa samlingar grunden för all annan verksamhet. Vi ser nämligen att Gud svarar på bön och då förstår vi att det är viktigt att vi samlas, precis som man gjorde i den första kristna församlingen när Bibeln skrevs.

Att samlas till bibelstudier/-samtal är berikande på många sätt. Ofta belyses bibliska sanningar på ett spännande och intressant sätt när vi tillsammans bidrar med våra kunskaper och erfarenheter.