Lämna böneämne

Den som vill får gärna lämna ett böneämne som vi tar upp på våra bönemöten.

Prayer request